Evaristo, Criado Perez and Whitehead on Orwell Prize shortlists